Traditional Recurve (TR)

a. Łuk refleksyjny wykonany z drewna, który może być łukiem jednoczęściowym lub łukiem rozkładanym (take down) na dwie lub więcej części.

b. Majdan lub uchwyt łuku powinien być wykonany głównie z drewna, które może być zalaminowane włóknem szklanym lub polimerami wzmacnianymi włóknem węglowym  lub podobnymi materiałami.

c. Ramiona łuku powinny mieć drewniany rdzeń, który może być z zewnątrz laminowany przy użyciu włókna szklanego lub włókna węglowego lub podobnymi materiałami.

d. Strzała powinna być strzelana z ręki lub z półki wyciętej w łuku. Dla ochrony przed wytarciem, półka może zawierać cienką warstwę ( skóry lub futra na majdanie) oraz kawałek futra, skóry, dywanika ( lub podobnych materiałów) na półce.

e. Majdan powinien być wolny od wszelkich oznaczeń lub przebarwień, które mogą zostać wykorzystane do celowania.

f. Nie dopuszcza się żadnych dodatków do łuku dla celów stabilizacji, poziomowania, obniżenia siły naciągu łuku, celowania lub mierzenia długości naciągu.

g. Nie dopuszcza się stosowania podstawki żadnego typu (dostrajalnej lub nie dostrajalnej).

h. Łuk musi być strzelany z użyciem chwytu „Śródziemnomorskiego”. Dopuszcza się stosowanie skórki lub rękawiczki.

i. Face Walking jest nie dozwolony.

j. Dopuszcza się użycie jednego punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko). Siodełko może być zaznaczone jednym lub dwoma znacznikami (koralikami).  Dopuszcza się się użycie ball -nock.

k. Strzały mogą być wykonane z dowolnych materiałów, oklejone lotkami wykonanymi z piór naturalnych. Wszystkie używane strzały muszą być identycznej długości, wagi, średnicy, lotek i noków, bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.

l. Dopuszcza się użycie limb saverów, tłumików cięciwy i brush buttonów, które muszą być umiejscowione 12 cali nad lub pod punktem zaczepienia strzały.

m. Dopuszcza się użycie kołczana montowanego do łuku, po drugiej stronie okna łuku, tak długo jak żadna z części tego kołczana nie będzie widoczna w oknie łuku. Jeżeli użyty zostanie kołczan montowany do łuku, tylko strzały pochodzące z tego kołczana mogą być wystrzelane podczas danych zawodów.