Historical Bow (HB)

a. Uznanie klasycznego łuku (zwanego także łukiem historycznym lub prymitywnym), powinno być oparte na przyjęciu konstrukcji łuków, które były używane w okresie poprzedzającym rok 1900.

b. Nie powinno być rozróżnienia pomiędzy różnymi łukami z uwagi na ich konstrukcje lub rodzaj użytych materiałów.

c. Zawody w tej kategorii sprzętowej powinny odbywać się tylko w kategorii Dorosły bez uwzględniania klas sportowych danego łucznika.

d. Łuk powinien był łukiem wyłącznie zrobionym z drewna lub łukiem kompozytowym.

e. Uwzględnienie jakiegoś rodzaju podstawki pod strzałę lub półki jak również wyciętego okna powinno być dozwolone, pod warunkiem, że odpowiada to klasycznej budowie łuku, występującej historycznie.

f. Łuk powinien być zbudowany z drewna lub materiałów, które były używane w okresie, w którym dany łuk był historycznie używany. Współczesne materiały takie jak włókno węglowe, włókno szklane i żywice epoksydowe nie mogą być użyte do budowy łuku. Użycie historycznych klejów takich jak klej z kości i żywice drzewne nie jest dopuszczone, i tylko współczesne kleje i spoidła powinny być używane do konstrukcji majdanu oraz ramion.

Podstawowym materiałem z którego wykonana jest cięciwa powinien być poliester. Materiały historyczne(takie jak len lub ścięgna) i/lub współczesne materiały na cięciwę (takie jak Kevlar, etc.) nie mogą być używane.

g. Strzały powinny być drewniane, z lotkami wykonanymi z naturalnych piór i muszą mieć takie same lotki oraz groty, bez względu na kolor. Na strzałach nie mogą znajdować się żadne oznaczenia lub przebarwienia, które mogą zostać wykorzystane do celowania. Strzały nie mogą różnić się długością, więcej niż 25 mm na początku zawodów. Dopuszcza się użycie, współczesnych grotów jak również współczesnych noków. Noki, które są wycięte w promieniu, mogą być dopuszczone pod warunkiem, że zostały wzmocnione odpowiednimi materiałami.

h. Dopuszcza się użycie, akcesoriów takich jak tkane oznaczenie punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko) oraz zekierów, pod warunkiem, że takie akcesoria były historycznie używane z danym łukiem.

i. Ciężar dowodu tego, że używany w zawodach sprzęt jest, historycznie zgodny obciąża łucznika. Łucznik zobowiązany do przedstawienia udokumentowanego dowodu poprawności historycznej sprzętu na żądanie kontrolujących sprzęt na zawodach.