Longbow (LB)

a. Łuk z każdego rodzaju materiału, który jest łukiem jednoczęściowym, lub łukiem, który może zostać rozłożony na 2 części i złożony w jedną część w majdanie( tylko jedne złączenie w majdanie), który po założeniu cięciwy formuje, jedną kontynuującą krzywiznę, która mierzy się w następujący sposób:

W sytuacji w której łuk z założoną cięciwą jest ustawiony w pozycji pionowej, kąt mierzony pomiędzy styczną jakiegokolwiek punktu na ramieniu łuku i wyobrażoną poziomą linią, musi się stale zmniejszać wtedy gdy punkt na ramieniu łuku przesuwany jest dalej od uchwytu łuku.

W sytuacji, w której są wątpliwości co do kontynuacji krzywizny ramion łuku, wtedy należy zawiązać linię(nitkę) od miejsca gdzie majdan przechodzi w ramiona łuku do początku wzmocnienia gryfów łuku (lub w przypadku gdy łuk nie ma wzmocnienia gryfów do miejsca mocowani cięciwy) z tyłu naciągniętego łuku, linia ta (nitka) nie powinna odrywać się w żadnym miejscu od ramienia łuku.

b. Wzmocnienia gryfów nie mogą być wyższe niż 20 mm, mierzone od powierzchni tyłu ramienia łuku oraz nie mogą przekraczać długości 50 mm, od środka miejsca zaczepienia cięciwy w kierunku uchwytu łuku.

c. Dopuszcza się by łuk posiadał okno oraz półkę pod strzałę. Jedna strona okna powinna być nachylona na całej długości okna i zaokrąglona w miejscu gdzie okno łączy się z górnym ramieniem łuku. Wycięcie okna nie może przekroczyć środka majdanu łuku.

d. Front łuku, uchwyt łuku, okno łuku i półka pod strzałę powinny być wolne od jakichkolwiek oznaczeń lub przebarwień, które mogą zostać wykorzystane do celowania. Jeżeli takie oznaczania lub przebarwienia, występują w oknie majdanu , cała długość tyłu okna powinna zostać zalepiona taśmą.

e. Nie dopuszcza się żadnych dodatków do łuku dla celów stabilizacji, poziomowania, obniżenia siły naciągu łuku, celowania lub mierzenia długości naciągu.

f. Dopuszcza się użycie jednego punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko). Siodełko może być zaznaczone jednym lub dwoma znacznikami (koralikami). W przypadku użycia noków typu ball nocks – dopuszczone jest użycie tylko jednego znacznika.

g. Dopuszcza się użycie tłumików cięciwy nie bliżej niż 30 cm nad lub pod miejscem zaczepienia strzały na cięciwie (siodełko).

h. Dopuszcza się użycie strzał drewnianych, z lotkami wykonanymi z piór naturalnych, które muszą mieć takie same lotki i groty, bez względu na ich kolor. Strzały muszą być wolne od jakichkolwiek oznaczeń lub przebarwień, które mogą być użyte do jako pomoc w celowaniu i nie mogą różnić się długością więcej niż 25 mm na początku zawodów. Noki mogą być wykonane z dowolnego materiału i dopuszcza się użycie grotów o dowolnym ciężarze.

i. Łucznik musi strzelać z łuku, z użyciem chwytu „ Śródziemnomorskiego”. W przypadku fizycznych deformacji lub niepełnosprawności, powinno się zezwolić na odstępstwa od powyższej reguły.

j. Zgłoszenia, które nie będą spełniały powyższych zasad, będą klasyfikowane w kategorii Traditional Recurve lub w innej kategorii, w której ten sprzęt jest dopuszczony i możliwy do użycia.