Bowhunter Unlimited (BU)

a. Dopuszcza się każdy typ łuku i spustu dopuszczony przez Światową Radę IFAA.

b. Dopuszcza się celownik z 4 lub 5 stałymi punktami referencyjnymi (pinami), przy założeniu, że celownik ani żaden z punktów referencyjnych  nie będzie zmieniany/przemieszczany podczas danej rundy zawodów.

c. Celowniki pinowe muszą znajdować się w prostej linii pomiędzy kotwicą a celem, ułożone poziomo a nie pionowo, z jednym odniesieniem celowniczym możliwym z jednego pinu lub punktu referencyjnego. Przykryte piny(Hooded pins) lub celowniki powiększające nie są dopuszczone.

d. Urządzenia optyczne, które służą łucznikowi do osiągnięcia powtarzalności położenia oka i miejsca kotwiczenia, nie są dopuszczone.

e. Dopuszcza się użycie urządzeń poziomujących wbudowanych w osłonę pinów, które powinny być uznane za element tej obudowy dla celów wszystkich pomiarów i odniesień.

f. Dopuszcza się użycie dowolnej podstawki pod strzałę.

g. Dopuszcza się użycie jednego punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko). Siodełko może być zaznaczone jednym lub dwoma znacznikami (koralikami) lub pętlą w kształcie litery D.

h. Dopuszcza się użycie dowolnego rodzaju spustu.

i. Dopuszcza się użycie siodełka typu Kisser lub przeziernika na cięciwie, ale nie obu naraz. Żadne urządzenia powiększające nie mogą być dołączone do przeziernika na cięciwie.

j. Dopuszcza się użycie osłony pinów, pod warunkiem że odległość pomiędzy dołem górnej osłony i górnym pinem jest większa niż odległość pomiędzy górnym pinem i następnym najwyższym pinem. Ten sam odstęp jak w odniesieniu do górnych pinów dotyczy także dolnych pinów i dolnej osłony.

k. Wszystkie używane strzały muszą być identycznej długości, wagi, średnicy, lotek i noków, bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.

l. Dopuszcza się stosowanie tłumików typu brush button w ich prawidłowym umiejscowieniu u szczytu ramion łuku refleksyjnego, tłumików cięciwy nie bliżej niż 12 cali ponad lub pod miejscem zaczepienia strzały na cięciwie (siodełko) oraz kołczanów montowanych do łuku po drugiej stronie majdanu niż okno wycięte w majdanie w taki sposób aby żadna część tego kołczanu nie była widoczna w oknie łuku.

m. Dopuszcza się stosowanie jednego prostego stabilizatora, ze złączką o długości nie przekraczającej 12 cali mierzonych od tyłu łuku. Nie dopuszcza się użycia stabilizatorów w kształcie widelca i przeciwwagi. Trzpień (do którego przykręca się stabilizator) jest częścią stabilizatora.

n. Siła naciągu łuku nie może być zmieniana podczas żadnej z rund zawodów.

o. Jeden lub dwa stopery cięciwy są dopuszczone pod warunkiem, że znajdują się poza polem widzenia i nie mogą zostać wykorzystane do celowania. Zamocowanie/wspornik stoperów cięciwy może mieć mocowania które umożliwiają funkcjonowanie stoperów i które nie służą jako przeciwwaga.