Freestyle Unlimited (FU)

a. Dopuszcza się każdy typ łuku, celowników i spustów dopuszczonych przez Światową Radę IFAA