Freestyle Recurve (FSR)

a. Stosuje się te same zasady jak w odniesieniu do Freestyle Unlimited, z wyjątkiem tego, że nie dopuszcza się stosowania spustu ( wspomaganie spustu).