PFAA gościła w Warszawie 22 IFAA Europe Council

 

W dniach 1 -3 marca 2019 roku PFAA gościła 22 kongres IFAA Europe, w którym wzięło udział przedstawiciele federacji łuczniczych z 17 europejskich krajów. Doroczne zebranie IFAA Europe jest ciałem pomocniczym IFAA, którego zadaniem jest zajmowanie się wszystkimi sprawami IFAA w Europie.

W tym kontekście najważniejszym zadaniem zebrania jest przyznawanie prawa do organizacji mistrzostw Europy w field i bowhunter. Podczas naszego warszawskiego spotkania przyznaliśmy prawa organizacji zawodów ( ostateczne lub wstępne) aż do 2022 roku. Zapoznaliśmy się ze statusem przygotowań do nadchodzących mistrzostw jak również wysłuchaliśmy bardzo ciekawych raportów z zawodów które już się odbyły. W szczególności bardzo ciekawego raportu federacji niemieckiej z EBHC2018.

Oprócz spraw organizacji zawodów, rozpatrywaliśmy sprawy zmiany przepisów IFAA zgłaszane przez krajowe federacje, które występowały o opinię, przed złożeniem wniosku do Światowej Rady IFAA. Dyskusja była bardzo ożywiona i obejmowała wiele dodatkowych obszarów dotyczących naszego sportu i organizacji. Obrady trwały 17 godzin w ciągu dwóch dni. PFAA odniosła sukces organizacyjny, wszystko działało, jedzenie było smaczne a delegaci wyjechali z Warszawy zadowoleni.

Last but not least jesteśmy dumni, że nasz delegat Marcin Eckert został wybrany szefem grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie koncepcji dalszego rozwoju organizacyjnego IFAA Europe.