Regulamin Zawodów Field PFAA

Niniejszy Regulamin Zawodów Field PFAA został opracowany przez Zarząd Polish Field Archery Association na podstawie International Field Archery Association Book of Rules Wydanie 17 (2017 -2018) ze zmianami pokazanymi italikiem. Zapisy zawarte w regulaminie stanowią wierne tłumaczenie na język polski zapisów regulaminu IFAA., z uwzględnieniem następujących odstępstw podyktowanych specyfiką polskiego łucznictwa terenowego.

– nie uwzględniono strzelania z pozycji fan;

– nie uwzględniono rundy Animal Round Marked Distances (strzelanie do tarcz 2D);

– dodano kategorie sprzętową  Eastern Traditional Recurve jako odpowiedź na popularność tej kategorii wśród polskich łuczników.

 Regulamin Zawodów FIELD PFAA

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami IFAA moc wiążącą ma wersja angielska Konstytucji i Zasad IFAA. Wszystkie przetłumaczone wersje, w tym niniejszy regulamin, zostały przygotowane po to aby ułatwić zrozumienie przepisów IFAA, przez łuczników, którzy nie znają języka angielskiego na tyle, aby zrozumieć te przepisy w ich oryginalnej wiążącej formie.

Wersję angielską Zasad IFAA można pobrać ze strony IFAA : http://ifaa-archery.org/index.php/documents/rules/ifaa-book-of-rules-2017