PFAA Hall of Fame

Jako stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem łucznictwa terenowego mamy zamiar, doceniać i honorować, łuczników zasłużonych dla rozwoju naszego sportu w Polsce.