Kategorie Sprzętowe

Przedstawiamy polskie tłumaczenie kategorii sprzętowych wg. IFAA. Niniejsze tłumaczenie zostało opracowane w oparciu o The International Field Archery – The Book of Rules Wydanie 17 (2017 -2018) ze zmianami pokazanymi italikiem

Opis kategorii sprzętowych IFAA znajduje się w art. IV lit. E. The Book of Rules  ( strony 32 do 36)

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami IFAA moc wiążącą ma wersja angielska Konstytucji i Zasad IFAA. Wszystkie przetłumaczone wersje, w tym niniejsze opracowanie, zostały przygotowane po to aby ułatwić zrozumienie przepisów IFAA, przez łuczników, którzy nie znają języka angielskiego na tyle, aby zrozumieć te przepisy w ich oryginalnej wiążącej formie.

Wersję angielską Zasad IFAA można pobrać ze strony IFAA : http://ifaa-archery.org/index.php/sample-sites/rules/ifaa-rule-book-2013-2014

Autor niniejszego tłumaczenia dołożył wszelkich starań aby polskie tłumaczenie zasad dotyczących aktualnych kategorii sprzętowych IFAA, było jak najdokładniejsze. W przypadku dostrzeżenia błędów lub nieścisłości tłumaczenia, bardzo prosimy o zgłoszenie swoich uwag na adres email PFAA : pfaa.archery@gmail.com