Użycie micarty w majdanach łuków z kategorii Traditional Recurve Bow

 

Począwszy od 2017 roku, IFAA wprowadziła nową kategorię sprzętową o nazwie Traditional Recurve Bow TR – https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=87 Zgodnie z przepisami  – Majdan lub uchwyt łuku powinien być wykonany głównie z drewna, które może być zalaminowane włóknem szklanym lub polimerami wzmacnianymi włóknem węglowym  lub podobnymi materiałami. Z uwagi na fakt, że współczesne łuki często mają wbudowane w swoje majdany elementy wykonane z micarty, pojawiło się pytanie (które nota bene wyszło z Polski) czy łuki z elementami wykonanymi z micarty mogą zostać zakwalifikowane do kategorii Traditional Recurve Bow. Zgodnie z postanowieniem komitetu wykonawczego IFAA  nr 01/2017 – produkt o nazwie „Micarta” jest uznawany jako posiadający podobne właściwości jak termofoldowalne plastiki. W związku z powyższym do użycia polimerów w majdanach łuków z kategorii sprzętowej Traditional Recurve Bow, zgodnie z przepisami IFAA artykuł IV E podpunkt 9b stosuję się również do micarty. Micarta może być stosowana wyłącznie do laminacji a jej warstwa grubości użyta w majdanie nie może przekraczać 6 mm.

Poniżej zamieszczamy oryginalną treść postanowienia komitetu wykonawczego IFAA:

EXEC RULING 01/2017

 

EXECUTIVE RULING:

THE USE OF “MICARTA” IN THE RISER OF THE TRADITIONAL RECURVE BOWS.

 

The product called “Micarta” is considered to have similar qualities as any other thermosetting plastics. The rule on the use of polymers in the riser of the Traditional Recurve Shooting style under IFAA By-Law article IV E, sub-article 9b therefore also applies to “Micarta”.

 

“Micarta” shall be used as a laminate only and should not exceed 6mm in layer thickness.

 

IFAA Executive

03 February 2017