PFAA Regulamin Zawodów 3D 2017-2018

Niniejszy Regulamin Zawodów 3D PFAA został opracowany przez Zarząd Polish Field Archery Association na podstawie International Field Archery Association Book of Rules Wydanie 17 (2017 -2018) ze zmianami pokazanymi italikiem. Zapisy zawarte w regulaminie stanowią wierne tłumaczenie na język polski zapisów regulaminu IFAA.

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami IFAA moc wiążącą ma wersja angielska Konstytucji i Zasad IFAA. Wszystkie przetłumaczone wersje, w tym niniejszy regulamin, zostały przygotowane po to aby ułatwić zrozumienie przepisów IFAA, przez łuczników, którzy nie znają języka angielskiego na tyle, aby zrozumieć te przepisy w ich oryginalnej wiążącej formie.

PFAA Regulamin Zawodów 3D 2017-2018 może zostać pobrany z następującego linka :

Regulamin Zawodów 3D PFAA 2017 -2018