IFAA/PFAA Score Records & Classification Card

International Field Archery Association od dłuższego czasu wprowadziła obowiązek posługiwania sie przez Wszystkich łuczników, należących do organizacji zrzeszonych w IFAA, dokumentem o nazwie IFAA Score Records & Classification Card (w skrócie IFAA Scorecard). IFAA Score Records and Classification Card, służy do zapisywania wyników osiągniętych przez danego łucznika, w zawodach rozgrywanych w oparciu o regulamin IFAA w rundach field i 3D rozgrywanych na 28 celach lub 2 x 14 celach Animal Unmarked Distances, IFAA 3D Hunter Round (1 strzała) IFAA 3D standard round (2 strzały).

Dokument IFAA Scorecard jest wymagany we wszystkich zawodach łuczniczych organizowanych przez IFAA. IFAA Scorecard służy temu żeby potwierdzić że dany łucznik ma doświadczenie zdobyte w turniejach rozgrywanych według zasad IFAA i zna te zasady. IFAA scoredard może być wykorzystywana w turniejach klubowych, regionalnych lub krajowych a także turniejach międzynarodowych. Wyniki osiągane w tych turniejach są zapisywane w IFAA Scorecard i mogą służyć podziałowi łuczników na klasy – A, B lub C w zależności od ilości punktów wystrzelanych przez danego łucznika. Dla potrzeb klasyfikacji, pod uwagę bierze się 2 najwyższe wyniki osiągnięte w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzający dany turniej, i dotyczą wybranej kategorii sprzętowej w której startował dany łucznik.

Podział na klasy A,B lub C nie przesądza że dany łucznik nie może wygrać danych zawodów startując z najniższej kategorii C, jeżeli jego wynik w danej kategorii sprzętowej będzie najwyższy wtedy to właśnie on, wygra te zawody. Podział na powyższe klasy, w niektórych zawodach umożliwia wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji medalowych, w podziale na klasy, dzięki czemu łucznicy strzelający na niższym poziomi lub osoby początkujące mają szansę powalczyć z innymi łucznikami strzelającymi na takim samym lub podobnym poziomie.  W naszej ocenie to ciekawe i dobre rozwiązanie, podnoszące poziom rywalizacji i czyniące zawody bardziej atrakcyjnymi dla wszystkich łuczników niezależnie od ich poziomu. Myślimy że z czasem jak IFAA scorecardy polskich łuczników zapełnią się wynikami, które pozwolą na ustalenie klas A, B lub C, organizatorzy zawodów 3D rozważą wprowadzenie dodatkowych nagród w tych klasach.

Szczegółowe regulacje dotyczące używania i zapisywania IFAA Score Records & Classicifation Card znajdują się w Arytkule VII Przepisów IFAA – IFAA Book of Rules 2017-2018 strony 57-59.

Zgodnie z uchwałą Zebrania Członków PFAA, karty klasyfikacyjne IFAA Score Records & Classification Card są jednocześnie licencjami pozwalającymi na udział w zawodach organizowanych wg. regulaminów IFAA/ PFAA . Zgodnie z tą samą uchwałą koszt licencji na jeden rok wynosi 20 PLN.

Planujemy, że udział w naszych imprezach w tym w szczególności Mistrzostwach Polski 2017 PFAA Polish Bowhunter Championships – PFAA PBHC 2017, będzie możliwy wyłącznie dla łuczników posiadających ważnej IFAA/PFAA Score Records & Classificaiton Card.